Tietosuojaseloste

Asiaskasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:  Finform Oy

Y-tunnus: 2766028-7

Katuosoite:  Jokikatu 35

Postitoimipaikka: 06100 Porvoo

Kotisivu:  www.finform.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Nimi: Jutta Suutari-Hoikkala

Sähköposti: info@finform.fi

 

3. Rekisterin nimi

Finform Oy asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään finform.fi verkkokaupan tilausten hoitamiseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalvelutarkoituksiin sekä viestintään. Käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen

 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen lähde

Olemme saaneet perustiedot sinulta itseltäsi tehdessäsi tilauksen finform.fi -verkkokaupassa.

Asiakkaan perustiedot:
– etu- ja sukunimi
– toimitusosoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– suoramarkkinointilupa ja -kielto

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot:
ostotapahtumat, ostohistoria sekä tuotteiden vaihdot ja palautukset

 

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Luovutamme henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme kuten verkkokaupan tai kassajärjestelmän tuottajille sekä maksupalveluntarjoajalle verkkokauppamaksujen suorittamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Nämä toimijat saattavat siirtää henkilötietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle kyetäkseen toimittamaan meille tarjoamansa palvelun. Tällaiset tiedonsiirrot suoritetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.

 

7. Rekisterin suojaukset

Finformin asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Finform.fi- verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. Rekisterin tietoja käsittelevät vain ne Finformin työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.

 

8. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena yllä olevaan osoitteeseen / sähköpostiin. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

9. Tiedon päivittäminen ja poistaminen

Sinulla on oikeus päivittää rekisterissä olevat tietosi kirjallisesti tai sähköpostitse ottamalla yhteyttä meihin. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat, tarpeettomat, virheelliset ja vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä sekä poistaa tietosi rekisteristämme. Sinun tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

 

10. Henkilötietojen säilyttämisaika

Säilytämme tietojasi asiakassuhteen jatkumisen, sekä niin pitkään kuin on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

 

Tietosuojaseloste: Finform.fi uutiskirjerekisteri

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

 

1. Rekisterinpitäjä

Finform Oy
Jokikatu 35
06100 Porvoo

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jutta Suutari-Hoikkala
info@finform.fi

 

3. Rekisterin nimi

Finform.fi uutiskirjetilaajarekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme rekisteriä finform.fi -verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, viestintään ja markkinointiin. Rekisteriin liitetään kaikki verkkokaupassa uutiskirjetilaajalistalle liittyneet ja fyysisessä myymälässä suoramarkkinointiluvan antaneet asiakkaat.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen lähde

Olemme saaneet tiedot sinulta, kun olet liittynyt uutiskirjetilaajaksi joko verkkokaupassamme tai fyysisessä myymälässämme.

Asiakkaan perustiedot:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Asiakkaan sähköpostiosoite

 

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Sähköisen uutiskirjepalvelumme tuottaja (Mailchimp / The Rocket Science Group) sijaitsee Yhdysvalloissa. Uutiskirjeen teknisen toteutuksen vuoksi voimme tämän takia siirtää nimi- ja sähköpostitietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällaiset tiedonsiirrot suoritetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi. Käytämme Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

 

7. Rekisterin suojaukset

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin tietoja käsittelevät vain ne Finformin työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja.

 

8. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteristä vastaavalle henkilölle. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia maksun pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

9. Tiedon päivittäminen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat, tarpeettomat, virheelliset ja vanhentuneet tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinun tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.

 

10. Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus lopettaa milloin tahansa uutiskirjeen tilaus ja siten kieltää uutiskirjeiden lähettäminen. Voit itse kieltää tietojesi käytön uutiskirjeiden lähettämiseen ja suoramarkkinointiin perumalla itse uutiskirjeen sähköpostissa olevasta linkistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti meille yllä olevaan osoitteeseen. Säilytämme peruutuksen tai suoramarkkinointikiellon jälkeen tiedon markkinointikiellosta niin kauan kuin henkilötietojasi käsitellään muihin tarkoituksiin esimerkiksi verkkokaupassa tai myymälässä asioinnin perusteella.

 

Evästeet