Kyrön käsidesigeeli, 400 ml

9,90 

Käsidesigeeli 400 ml.

Hygieeninen käsienpuhdistusaine ei vaadi huuhtelua ja toimii desinfioivana lisänä saippuakäsipesujen jälkeen ja välissä.

Ainesosat: Etanoli, Vesi, Tert-butanoli, Glyseriini, Hypromelloosi

pH: ~ 7

Tuote on valmistettu TUKESin suositusten mukaisesti.

Valmistaja Kyrö Distillery Company 

Varastossa

Kuvaus

Vaara Valmistettu denaturoidusta etanolista. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Fara Tillverkad av denaturerad etanol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rökning förbjuden. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.